Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei tot Jenny: „je kunt je moeilijk voorstellen hoe mooi je moeder was op jouw leeftijd, 't Was bepaald iets buitengewoons.

„Ja ma's portretten uit dien tijd " stamelde Jenny

pijnlijk aangedaan. „Dus hij had ma bewonderd " Zij

zelve had voor zijn komst nog wijs tot Mathilde gezegd: „U bent een van die vrouwen die iemand nóóit vergeet,

ma Maar nu hij, hij zoo openlijk zijn bewondering té

kennen gaf...." begon ijverzucht Jenny plots te kwellen. „God, zou er dan tóch wat geweest zijn? Ma zoo mooi, hij

zoo knap en talentvol En arme lieve papa voor

haar, Jenny, mooi, omdat hij haar dierbaar was, maar niet ™aP' .wat de wereld noemt knap. Want dan was oom Frederik, dien zij haatte, van wien zij een instinctmatigen afkeer voelde, toch knapper. Och, maar wat behoefde zij zich ongerust te maken. Als er wat geweest was, zóó ma t immers gezegd hebben. Ma en eerlijkheid waren één. Ma zag heel goed hoe zij, Jenny, van hem hield, en het zou immers ma's plicht zijn geweest iets te zeggen, zoodat Jenny ten minste kon gissen .... En daarvoor hield ma te veel

van haar Van alle kinderen hield ma 't meest van

haar En waarom mocht hij niet zeggen hoe mooi haar

moeder geweest was? Hij wilde haar immers een uitstekende vrouw hebben in alle opzichten, hij wilde dat zij veel van

haar moeder zou houden en hij dacht haar nu zeker

aangenaam te zijn, gunstig voor haar moeder te stemmen Hij verkoor haar, Jenny Polenius toch boven alle vrouwen uit om mee te wandelen, hij had met alle mogelijke vrouwen kunnen gaan wandelen, vrouwen veel mooier, rijker, voornamer, die wit blij zouden geweest zijn en wét trotsch' Met ma ging hij niet, ma weigerde altijd. Ook weer een bewijs dat ma met verlangde met hem alleen te zijn, te wezen waar hij was. Hij vroeg ma, omdat hij niet anders kón, maar hij wilde natuurlijk alleen zijn zonnestraaltje. En dat was zij.

„Zeg eens, kleintje," viel hij op zijn ongegeneerde wijze uit, „je moet je daar in Berlijn wat éléganter kleeden, hoorik zie graag mooie japonnetjes, ze hoeven niet dóór te zijn,'

16*

Sluiten