Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik, in innerlijke bewondering over dit handig antwoord, zond Mathilde een dankbaren blik toe. Hij had nimmer zijn vrouw, of Etha, „die 't hem, of de duivel zich er mee bemoeide, nu zoo benauwd moest maken," ingelicht betreffende Mathilde's vergeefsche verzoek ten opzichte van Jenny. Etha ging het, volgens hem, niets aan, en het zou te zeer Suzanne's leedvermaak hebben opgewekt; en deze zoo zalige gemoedsaandoening gunde hij haar steeds zoo min mogelijk.

„Hoe verschilde Mathilde in alle opzichten van haar tegenstandster, die niemand ooit spaarde; niets liever deed dan de menschen beschaamd maken en kwetsen in hun teerste gevoelens, en wier hatelijkste uitvallen nóg vriendelijk verontschuldigend werden opgenomen, vermits zij rijk was."

„Maar papa zou 't u niet geleend hebben, tante, hij zou 't u gegeven hebben, gelooft u ons toch!" weerstreefde Etha smeekend.

Mathilde naderde Etha en streelde haar wang in spijt van den glurenden Frederik, wiens zeegroenblauwe oogen hem bijna uit het hoofd puilden van voldoening. Etha liet het zich gretig welgevallen. „Tanteke", lispte ze.

Er werd gescheld. Tot Mathilde's onuitsprekelijke verlichting kwam Jules thuis, die met groote verwonderde oogen keek.

„O, dag oom, hoe maakt u 't? Dag Etha Aardig, dat

u hier met zijn beidjes bent. Middag, ma."

„Dag vent, wil je niet een koekje? Je kijkt zoo begeerig naar de soezenmand."

„Ik kijk met begéérig," ontkende Jules wat verlegen, daar hij dit kinderachtig vond, ,, maar ik wil er toch wel een. Ah, daar heb je de twee artiesten " hij keek door het raam.

„O!" Etha sprong verrukt op. „Papa, ziet u eens, daar is hij, meneer Nolette."

„Je lijkt Jenny wel!" lachte Jules. En Frederik met de hand werend, stremde koeltjes. „O, ik kén hem, we zijn in Amsterdam samen school gegaan."

De deur ging open, Nolette trad binnen vroolijk als altijd; Jenny, rozig en stralend, met kuiltjes in haar wangen, voor zich uit latende gaan. De beide mannen, een wederzijdsche

Sluiten