Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen, wees nou wijzer, zeg," dat wat een liefhebbende vrouw behoorde, van haar man was. Zij kenden Frederik door en door; hun levens buitenshuis waren gelijk aan het zijne, zij ook waren met rijke vrouwen getrouwd om die te bedriegen. Maar zou Frederik vroeger jolig met hen ingestemd hebben, thans, na dit uur bij Mathilde, voelde hij zich bóven de vrienden, werd hij bijna kwaad. En snel verliet hij hen, met de herinnering aan Mathilde's buitengewone liefheid machtig in hem. „Had hij dit nu kunnen denken, toen hij bij haar binnentrad ? Jongens dit was een toenadering. — Ja, natuurlijk, ze mocht Etha na dat lieve briefje graag, maar hij was toch Etha's vader. Wat zou Suzanne zeggen ? .... ah, die zou me razen, de heks. Wat zou ze wel uitlaten?"

Hij vernam dit aanstonds, toen hij de eetkamer binnentrad, waar mevrouw Mr. Frederik Polenius, grauwer dan ooit van gelaatstint, door het zwart harer rijkgegarneerde krippen japon, welke de platheid harer vormen een weinig ophoogde, reeds aan de gedekte tafel was gezeten, en hem toesnauwde:

„Ik dacht dat je bij dat mensch bleef dineer en."

„Dat doet Etha in mijn plaats, stel je gerust."

„Wat? Wat vertel je me nou? Etha?" Suzanne aan den overkant voer van haar stoel overeind, en verhief zich op de teenen, om, voorovergebogen met oogen geelgrijs lichtend en puilend uit hun kassen, Frederik te gluren in de zijne, die duivelachtig dansten, hoewel geen spier in zijn gelaat bewoog. Suzanne viel op haar zolen neer met een plof, welke haar bijna deed wankelen. „Uitstekend, mevrouw," dacht Frederik. „Ik kan je nijpen, 't oogenblik is gekomen. Make the most of it, Fred my boy. 't Is om een walsje te maken."

„Onmogelijk is 't ...." prevelde Suzanne's verschotenroode mond. „Je houd me voor den gek, Frits."

„Maar mijn lieve vrouw, heusch niet.... Ga maar kijken op Etha's kamer. Ze is bij Mathilde gebleven." De mate van trots, de welverzekerdheid waarmede hij deze volzinnen uitte, het vertrouwelijke .Mathilde' maakten Suzanne dol.

Sluiten