Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er te komen. Ah, nu begrijp ik waarom ze kamers verhuren

wil mevrouws extra uitgaven moeten gedekt, daarom

moet ze ons die schande aandoen.

Maar Etha zal 't weten, dat ze zonder mijn toestemming daar is blijven eten, terwijl ze maar niet te krijgen is naar een familie als de Lemestres, en mevrouw steen en been klaagt over haar nooit komen. Ze zal 't weten, onmogelijk, brutaal nest! Haar leven lang zal 't haar heugen. Ik zal haar straffen."

„Je moest nu maar je soep eten," sarde Frederik, „en heel blij zijn dat je met je liefhebbenden man en tête a tête dineert. Daaróm alleen wil je Etha toch laten trouwen."

„Om daar op den Stationsweg te zitten met allerlei gespuis. Ze zal 't weten van avond "

„Ja, maar ik ben er nog, om'jóó dan iets te doen weten. Je moet nóóit rekenen buiten mij, Suusje, dat is niet braaf van je. Ik verlaat je nooit, heusch niet, poes."

Suzanne slurpte haastig haar soep. Haar trillende vingers hielden met moeite den lepel vast.

De knecht, die onmiddellijk op de gezichten van meneer en mevrouw las hoe het er spande, en mevrouw al zijn haat gaf meneer, dien hij wel mocht lijden, zijn gedienstigheid trad bmnen met onverstoorbaar lang geschoren knechtengelaat, nam de soepborden weg, diende het tweede gerecht onder een onweersstilte.

In de keuken werd het zeer levendig.

Frederik was verder uiterst vriendelijk en beleefd. Suzanne zweeg, als gewoonlijk radeloos onder de folteringen van Frederiks sarcasme, dat haar inderdaad neep als met tangen gelijk hij gewenscht had, en waarvoor Etha zou boeten.

„O, wacht maar, dat nest zou er van lusten. Ja, het was ook steeds haar ideaal geweest, alleen te zijn met haar Frits maar pet zóó, terwijl dat ménsch van den Stationsweg dé u^ft d haar mvloed ^ doen gelden op een dochter van héér Suzanne! De grenzenlooze brutaliteit! Mevrouw frederik Polemus, die iedereen ontzag inboezemde door haar positie, werd getart door dót ménsch! Hoe was 't bestaanbaar? Hoe kón t zijn!? Hoe liet de schepper van hemel

Sluiten