Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a ses premiers amours .... Of had hij 't soms op die blonde dochter, zijn kunstzuster voorzien? Nou, hij had Frederiks zegen De kerel had gelijk dat hij zich een jonge vrouw nam.

Enfin, gelukkig ging de vent weer gauw heen, zooals hij zelf gezegd had. Nog geen tijd Etha te halen? Ja kwart over tienen.. heerlijk, zoo'n avond bij je lieve vrouwlui stak zijn horloge weg, zei luid beleefd: „Bonsoir mevrouw Polemus, ik ga mijn dochter halen. En u gaat 'zeker naar bed ?

Suzanne, tegen haar gewoonte in, antwoordde niet Den geheelenavond had zij roerloos gezeten, de handen in den schoot. Frederik had zichzelf na het diner bediend van koffie cognac, en later thee. Zij nam mets. Volgens haar uitzicht' moest zij een barstende hoofdpijn hebben. „Zij zou haar" boosheid wel uitslapen." En hij voelde, met zonderling woest vreugdegevoel dat er een crisis tusschen hem en haar op handen was; dat een uitweg zich voor hem bood. Maar welke kon hij met geen mogelijkheid voorzien. Omstandigheden schenen zich meester te maken van zijn lot, wezen hem hoe te handelen, zouden ten slotte de dikke traliedeur zijns kerkers voor hem openen.

Terwijl had Etha, bannend, zoo goed zij kon, alle angstdoorgebracht11 mama' Z6er aangenamen ^ddag en avond

Mathilde dankte haar gesternte dat Ida bij een kennisje dineerde, en akoo niet van het gezelschap een schatting aan

^iK^S^Ï !°Lderde- Trude' ™ ee* lomP welkom geknikt te hebben tot haar nichtje, met een paar wenk-

m m ve5WOnderin« over deze ongewone aanwezigheid in haar moeders voorkamer, zei eenige droge volzinnen aan tafel, en verdween dadelijk na hetlaatste hapie

rj^1*0?, ^erf. zeer onderhoudend causeerde, en Etha bepaald deed gemeten als zij nimmer had genoten, fcn toen Jenny, met het machtig timbre harer stem een

vertolk?:^ N^^T VIch lieb^ *ch *> wie £51P. vertolkte, en Nolette, die 's morgens zijn viool bij Mathilde

Mathilde Polenlus.

16

Sluiten