Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar uwist toch niet wat mama van plan was, papaatje.... trek u zich daar toch maar mets van aan...."

„Dat doe ik wel ik verwijt me dat ik je al lang geleden niet naar 't buitenland heb gestuurd, buiten 't bereik

van die feeks Laat zien je oogen," hij deed ze beschijnen

door het licht van een nachtlampje „gelukkig, goddank,

dat je mooie blauwe kijkers niet geraakt zijn ze doen

je toch geen pijn? Dan zou ik me waarachtig van kant maken."

„Arme lieve papa, maak u maar niet ongerust, mijn handen zullen ook wel weer gauw beter wezen!"

„Ga nu slapen, toe, kleine meid, dan sluit ik je deur af, en steek den sleutel bij me. Trouwens, ze zal van nacht niets meer uithalen, ze is te moe, en kan niet uit haar eigen kamer,

dat is 't voornaamste ten minste als ik mijn kleedkamer

ook afsluit." Hij streelde de zachte bleeke wangen, en verliet Etha, om den nacht in een fauteuil op zijn studeerkamer door te brengen, zich auerminst bekommerend over zijn gade, die uit haar halve bezwijming ontwaakte, zonder de geringste hulp haar verleend. Koortsachtige aandoeningen verontrustten Suzanne's bloed, doch geen berouw verstoorde haar gemoedsrust. Integendeel, een zegepraal doorjuichte haar. Zij had een schuldige gestraft; zij bezat recht dit te doen, het was haar eigen kind, dat tegen haar wil in gehandeld had. Haar lippen beefden nóg van gramschap.

„Verbeeld je, Frits twee maal daar geweest, overdag én nog eens 's avonds. En och, het was natuurlijk afgesproken werk, dat verhaal van die vrienden, die Jenny naar Berlijn hielpen. Frits had het gegeven, Frits. Hij loog, dat brutale

nést loog God, hoe was het mogelijk zij bedrogen

haar met hun beiden voor dat mensch, die heks op den

Stationsweg.... Uche, uche uche Wel jammer, zij had

zich nog een verkoudheid op den hals gehaald, met die hondenzweep in den stal te gaan halen, dien kouden tuin door

zonder hoed nog wel, zij was toch wel gek geweest haar hoed met op te zetten.... Maar 't idee was in eens wild in naar opgekomen en uitgevoerd. Héérlijk, Frits had ook nog een paar slagen beet, hij verdiende ze. Zij zou dat nest

Sluiten