Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een lichtrood verfde Frederiks bleekheid. „O jij jij

mag alles zeggen. Ja, natuurlijk, je hoorde wel 's wat van

me ja nóu jij bent toch een getrouwde vrouw

is 't soms te verwonderen met zoo'n allerliefste gemalin, wat ? En ze zou niet hebben willen scheiden, natuurlijk om me te treiteren, zelfs na een moedwillige verlating. En op haar was

niks te zeggen. En e eer ik tot besef kwam van jouw

volle waarde voor me al klinkt 't je, zoo laat, bespottelijk toe, was ik ook eigenlijk te geldzuchtig om van 'r weg

te loopen. Jij hebt 't zedelijk evenwicht in me hersteld, jij

Niet één andere vrouw zou 't ooit hebben gedaan."

Zijn blikken van verrukking op haar deden Mathilde vreezen voor een herhaling zijner vroegere onstuimigheid.

„In godsnaam Frederik, zwijg, ZWIJG! Ik heb zoo'n wroeging dat ik Etha te dineeren gevraagd heb, gisteren, had ik haar maar met jou naar huis laten gaan, 't arme, arme kind, dan was er niets gebeurd ? 't Is mijn schuld."

„Ja, dat ontbreekt er nog maar aan, dat jij, die zoo hef was voor Etha en mij, na mijn gierigheid, m'n te vele aplomb,

enfin, na m'n hééle leelijke doen ik sta nu tegenover

je als een arme berouwvolle zondaar, dat jij jezelf nog de dingen die gebeurd zijn, gaat verwijten. En ik zie 't nou wéér sterk in hoe alles op mijn kóp neerkomt door m'n verkeerde doen. Was ik royaler voor je geweest, dan verhuurde je geen kamers, dan was Etha nu bij jóó, waar ze eigenlijk hoort, van wie ze houdt als van een moeder. Ze heeft 't me zelf gezegd."

„Natuurlijk zou ik Etha met liefde ontvangen hebben, maar bij de dames Helm is ze even goed."

„Gekheid, uitstekende lui, maar 'n aardig verschil met Mathilde Polenius "

Mathilde haalde de schouders op.

,,'t Zou tot nieuwe ziekelijke kwaadheid van je vrouw aanleiding gegeven hebben."

„Juist goed, dan had ze enfin, gezien hoe hoog ik je

stel. Beloof me, Matty," — de auto reed nu den Stationsweg op, — „dat je zooveel doenlijk naar mijn arme kleine meid komt kijken."

Sluiten