Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen ze twaalf jaar oud was, maar ik dacht er niet aan, en als ik er aan had gedacht, zou ik nog niet gewild hebben uit

pure zelfzucht Enfin, je zult Etha nu niet meer zien. Je

kamenier zal alles wat aan Etha hoort, inpakken, en 't gaat weg. En mij zie je zoo min mogelijk. Ik verkies niet meer aan één tafel met jou te eten, begrijp je. En ik zal maatregelen nemen tot een scheiding. Ik wil van je af."

„Spaar me," kreunde Suzanne, ,,'t zal...."

,,'t Zal er nu dóór!!!! Ik heb geen geduld meer met je! Verstaan! ? Gódver d "

„Heb ik 't soms niet met jou gehad in ons huwelijk?" Suzanne viel weer neer, doch sloeg het dek terug, en hij zag haar nietig in het met borduursels omstrookt wit van haar nachtkleed. „Heb je me met altijd verraden en bedrogen? Wie zijn schuld is 't, dat mijn gezicht bleek en verwelkt is vóór den tijd, dat mijn oogen flets en ingezonken zijn, dat ik afgemat ben door zenuwhoofdpijnen ? Wie zijn schuld? Hè?"

„O, maak je maar geen illusies daaromtrent, je zou er héusch niet mooier op geworden zijn, als ik altijd den modelechtgenoot gespeeld had."

„Alles, alles heb ik je vergeven, vergeef ik je nog, omdat ik je lief heb, omdat je mijn leven bent. Ben ik niet goed voor je, wou ik niet dadelijk na papa's dood twee honderd duizend mille "

„Maar m'n god, schepsel, begrijp dat dan toch voor ééns

en altijd: Ik begéér je geld niet ik begéér alleen niet

meer bij jou te zijn 't Is waar, ik nam je om je geld, daar was ik 'n ploert in, maar voor die geldliefde ben ik dan ook rijkelijk gestraft. Als 't niet om 't kind was geweest, zou ik heusch al jaren geleden van je zijn weggehold

„En met haór .... bij haar.... natuurlijk...." snerpte Suzanne. „Daar is dat ellendige nest, die Etha natuurlijk nu ook O god, ik ben "

„ .Ellendigenest' ? Schaam j ij je niet ? Heb je geen berouw ?

„Beróüw!? Waarvan moet ik berouw hebben? Mag ik mijn eigen kind niet straffen! Zeg nou maar gauw dat Etha zit bij die bij je...."

Sluiten