Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zenuwen, niets dan zenuwen, 't gevolg van een verschrikkelijke opwinding." En hij keek Frederik scherp aan, „mevrouw heeft zich kwaad gemaakt."

„Ja, dat kan wel, mijn vrouw is een van die menschen, die niet leven als ze zich niet kwaad maken, dokter."

„Mijn waarde heer, de aanleiding tot dat kwaad maken moet worden weggenomen."

„Maar als iemand zich nu kwaad maakt zonder aanleiding ?"

„Dat is godsonmogelijk, meneer," stelde de dokter zich in menschenkennis boven den advokaat, „dat doet niemand zonder aanleiding."

„Wel, gód vertroost me, dokter, als ik u toch zég "

„Wel komaan, ik geloof waarlijk, dat ü "

„Bezig ben me kwaad te maken over ü. U raadt 't precies. U oordeelt zonder kennis van zaken ook."

En hij verhaalde in korte bewoordingen hoe Suzanne zich den vorigen avond gedragen had.

„Maar ziet u dan hier niet de aanleiding?" besloot de logische dokter. „Wat had uw dochter noodig te dineeren bij uw schoonzuster ? Was uw dochter met u thuis gekomen, 's middags, dan was er niets gebeurd, en had de patiënte haar gestel niet zooveel nadeel toegebracht. Nu, in elk geval, doet u al 't mogelijke. Ik vrees voor neurasthenie.... 't is een hard gelag voor uw arme vrouw."

„Donder op," mompelde Frederik tusschen de tanden.

„Hè? Ja, dat begrijp ik, dat u al 't mogelijke doen zult. Mevrouw moet behandeld worden als een zijden doekje."

„Precies; zoudt u zoo vriendelijk willen zijn, dokter, ook nog even naar mijn dochter te gaan zien, die volstrekt niet vrij is van koorts, na de vriendelijkheid gisteravond ondervonden van uw zijden doekje?"

„Zeer zeker, zeer zeker, waarde heer, geeft u 't adres maar." Hij reed weg, en Frederik legde het personeel uit wat er gedaan moest worden.

„Meneer, als ik 't vragen mag, mevrouw is toch niet zwaar krankzinnig?" vroeg de keukenmeid. „Anders wil ik hier weg, en halie ook. Waar, jongens?" De anderen, voor het feit gebracht, antwoordden niet, zwegen schuchter.

Sluiten