Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zijn jullie 't zélf?" wrevelde Frederik, die snel voorzag dat, nu zij ziek was geworden, hij nog alleen met zijn dierbare gade in het groote huis zou kunnen blijven. „Mevrouw had eenvoudig gisteravond een aanval van kwaadheid, omdat mijn dochter niet thuis had gedineerd. Mevrouw is verder zoo gezond van hoofd als jullie en ik. Maar als j ij volstrekt weg wilt?" tot de keukenmeid, die reeds ontkennend het hoofd schudde, „ga dan. Ik houd hier niemand tegen zijn wil. Voor mij hoef je alvast niet te koken, ik dejeuneer en dineer in de stad, ik zal hier alleen komen slapen, en 's morgens ontbijten, en met jullie nagaan wat er uitgegeven is. Hoe heet jij.... Koosje, ga jij' naar boven en pak alles wat aan juffrouw Etha hoort in zooveel koffers als je noodig hebt, en geef mevrouw op tijd haar geneesmiddelen in. Karei, breng jij dat recept even naar den apotheker. A propos, ik neem nu de auto naar de stad en stuur dan Bennink er mee terug, om juffrouw Etha's koffers te halen en te brengen waar ze is. En nu, bonsoir." Hij gooide het hoofd in den nek, en zijn hooge welgevormde heerengestalte, zijn regelmatig profiel, blank zich verliezend in den vollen blonden baard, werd als steeds bewonderend begluurd en nagestaard door de meiden, terwijl hij haastig toeschreed op de voordeur, waarvan de harde slag achter hem dicht, zekere beklemming en een gevoel van verlatenheid over het personeel bracht, dat hem om zijn ferme beschaafde stem, het kalm krachtig handhaven van zijn gezag, zijn gansche optreden, zelfs al was het bruusk, wel mócht.

„Wat is 't toch 'n mooie man, hè!" zuchtte de tweede meid, „als je 'em zoo ziet met die witte boord uit zen zwarte jas, en zen handschoene. Zonde voor zoo'n feeks bove."

„O god, als ze nu maar verergerde, als ze er maar nooit meer van opkwam, als ze maar doodging," woelde het in hoop en verheuging door zijn brein. „Dat was dan toch nog de natuurlijkste, de allerbeste uitweg."

Des avonds, voor den derden keer bij mevrouw Helm, vond hij Etha tamelijk ziek. De dokter was geweest, haar

Sluiten