Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mer .;/ . hij is zooveel ouder. Jenny darling, wees niet

„liefde ziet geen verschü in leeftijd...." orakelde Jennv met de wijsheid waarover haar moeder zich van tijd tot tiid ergerde. 1 '

„O Jenny!" Etha lachte.... „ik bewonder je dat je zoo kunt spreken, ik zou 't niet kunnen." „Jij hebt niet lief, Etha."

„ Nee," Etha schudde het hoofd, en haar zwartblauwe oogen droomden weg van Jenny, het kamertje uit, keerden terug „Ik wou dat ik liefhad, Jenny, 't zou me 'n groote troost zijn, maar ik zou nog eerder willen dat iemand mij liefhad met een prachtige groote wijdende liefde.... Maar zouden manuien die kunnen geven.... ? Ze lijken mij allemaal zoo.... hard toe en onverschillig."

„O ja," zei Jenny, „papa had zoo'n liefde voor ma. maar ma waardeerde 't met half.... Ma is zoo koud lk had dikwijls zoo'n medelijden met armen papa."

„Jenny, d&t moet je met zeggen, en je moet geen kwaad spreken van je mama. Tante Mathilde is mijn ideaal... ik wou dat ze mijn moeder was.... ze is de liefste edelste yrouw die ik ken, ik dweep met haar .... En zoo mooi.. ik kan uren naar haar kijken.... Dat jullie dat niet ziet. ik zou trotsch op zoo'n mama wezen, en jullie gaat haar maar onverschillig voorbij.... Trude heeft bepaald iets vijandigs m haar oogen als je mama haar iets vraagt "

„Irude, wat een artikel," minachtte Jenny, daar Nolette s antipathie haar antipathie tegenover Trude nog versterkt had. Een cijfer.... Of je nu spreekt over den regel van drieën c-f Trude, is precies 't zelfde, ze zijn allebei even aroog. ün Ida is een lintje, een veeren boa en een japon. Daar heb je mijn zusters. Ik hou ook alleen van Jules én wel van ma ook... ma is wel goed een eerlijk. Je weet ten minste wat je aan ma hebt, ze zegt de waarheid. h_„Als hij je nu maar vraagt!" bedacht Etha, „dénk je dat

„Ik ben er bijna zeker van. Als hij 't niet hier doet, dan toch stellig m Berlijn...." '

Sluiten