Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch niet zoo mal, om tranen over te hebben voor zoo'n siphon vol venijn! Ze is 't nogal waard. Als ze soms wil voelen hoe de Turksche marsch op haar rug klinkt ik ben bereid."

Maar Ida, bang voor dezen broederlijken muzikalen aanval was gevlucht.

Na Jules' philippica aan Ida, was Etha duchtig ingepakt, met haar vader in de auto, Jenny nog even komen bewonderen en dit had Jenny zeer getroost. De lieve openhartige onbaatzuchtigheid van haar nichtje bleek werkelijk heelend kruid op de gemoedswonde, gescheurd door de wreede Ida-klauwtjes.

„O Jenny, ik vind je beeldig, zoo fijn, zoo teer. Hè papa.... toe, zeg u nu ook eens wat."

„Van zooveel schoonheid ben ik geschrikt I

Frederik had een monocle in zijn oog geplant. „Exquis

nee, werkelijk, waarde nicht, je valt me ontzettend mee, hoor: zoo mooi heb ik je nooit gezien, ik wist niet dat jij als blondine zooveel effect kon maken. Mathilde, gefeliciteerd met je dochter."

„Dank je, Frederik, maar we zullen nu maar wachten met de goede wenschen tot na afloop, vind je niet? De zang is toch 't voornaamste."

„Practisch als altijd. Jammer, dat je me mets gevraagd Ti tii zou ddgraag met de «*to hebben gebracht. Ik haal jullie, of laat jullie halen, hè?" Gretig had hij Mathilde aangeblikt, en Jenny, die het zooveel chiquer vond, keek haar moeder verwachtingsvol naar de lippen. Doch „ma bedankte natuurlijk met ma's gewone koelheid."

,,'t Is zéér vriendelijk van je, Frederik, maar ik heb 't rijtuig voor twéé keer bij den stalhouder gehuurd, 't Bréngt en haalt ons."

„Veel en veel succes, Jenny, snoes!" had Etha gewenscht, haar mooie hoofdje onder het donker bonten hoedje dicht bij het blonde kopje van Jenny, „in alle mógelijke opzichten," fluisterde ze, haar lippen schier rakend Jenny's oortje. Kuiltjes diepten in Jenny's wangen, er vloog een gelukslicht Uit haar oogen Etha toe.

18*

Sluiten