Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het golvend terrein, welks blanke bloei niet genoegzaam beschut bleek. Waarna mevrouw Brisch, lieftallig glimlachend, de bedankjes en complimentjes borg in haar oortjes, verscholen onder haar uitstaanden blonden lokkenschat, en het woord liet aan een gitarist uit Luik.

Nu was het Jenny's beurt. Nolette zelf bood haar den arm, geleidde haar naar de kleine estrade, diep medelijden hebbend met de hevige bleekheid, de ontroering door schuchterheid van het kind. Hij had haar waarlijk vaderlijk in zijn armen kunnen sluiten en kussen. „Wat is dat nu, kleintje, ga je nu bang worden, om voor moeder en je oude vriend te zingen ? Je eigen oude vriend! Dat is toch al te gek! En we hadden zóó afgesproken, dat jij nóóit zoo mal zoud zijn 1" Hij drukte haar arm bemoedigend vast in den zijnen, en als was de aanraking electrisch, goot zij Jenny, wier handje slap koud hing, wier leden als plots verlamd waren, nieuw levén in. Haar krachten keerden terug; haar bloed gevoelde zij weer warm en snel door haar aderen stroomen, haar verslapte wil veerde op als staal. „Ik ben al beter!" fluisterde zij Nolette toe, haar glanzende oogen in de zijne, ,,'t was maar even."

„Ah!.... tant mieux, tant mieux. Du courage ...." Hij zette zich aan het klavier, preludeerde, en Jenny, zich één voelend met wat zij ging zingen thans, verhief haar machtig zuiver geluid inWolfs .GesangWeylas.' Nolette vond dat zij goed weergaf, met haar prachtig schallen, de majesteit van:

Du bist Orplid, mein Land! das ferne leuchtet!

Vom Meere dampfet dein besonnter Strand

Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet.

Uralte Wasser steigen verjüngt um deine Hüften, Kind!

Var deiner Gottheit beugen sich Könige, die deine Warter sind.

Het was even stil. Een stilte, vleiend voor Jenny, daar een spontaan, zeer hartelijk applaus volgde. Men was klaarblijkelijk bijzonder onder den indruk geweest. En zij zag, terwijl Nolette haar bloemen overhandigde, haar moeder glimlachen, en mevrouw Brisch onrustig aan haar zwervend diamantje plukken.

Sluiten