Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kussensloop. Het zou haar gemakkelijker vallen, dacht zij, te luisteren naar wat hij te vertellen had, als zij haar oogen niet naar hem behoefde op te slaan.

„ Ja.... o, natuurlijk, maar niet zoo heel gauw "

,,'t Spijt me dat Jenny niet beneden is, Henri, ze is misschien bezig zich te kleeden nu "

„O, dat is mets, 't is zoo lang geleden dat wij eens ongestoord met elkaar konden praten. Ik ben heel blij dat ik jou alleen tref."

„Nu, en je bent tevreden over Jenny, hè?" wilde zij hem op weg helpen.

„Méér dan tevreden, 't was werkelijk magnifiek. Ik ben er bepaald trotsch op, dat ik die stem aan de wereld kan geven."

Zij keek hem nu toch aan met schitterende oogen. „Jenny's stem heeft op eens, nadat ze van het conservatoire was, verbazend ved schot gekregen 't is verblijdend. Hier op

't conservatorium was 't goed, móói zoo je wilt, maar met

dót.. . O, ik was ook getroffen gisteravond 't is wd

hed ijdd, dat ik 't als moeder zeg, maar voor één keer mag 't wd, niet?" Haar oogen werden wonderzacht; haar stem zilverde hem toe.

Hij keek haar met teedere bewondering aan, hij vond haar zoo bijzonder lief nu „Zeker, Matty, zeker."

Zij wendde den blik haastig weer op de kussensloop, waarin zij knoopsgaten aanbracht. „Wat bedoelde hij met dat kijken, toch eigenlijk bestemd voor Jenny. Was hij dan op zijn leeftijd nog zulk een onverbeterlijke flirt dat hij moeder en dochter tegelijk het hof maakte?"

„Waar Jenny toch blijft " verontrustte zij zich om de

stilte te breken en Jenny op den voorgrond te houden.

„Nu ja," zd hij droomerig, zijn blik aangehouden op haar. „Wat herinner je me met je haar op die gracieus eenvoudige

manier aan oude tijden, Matty Weet je wd, als je me

in de artiestenkamer in Amsterdam kwam zeggen hoe je 't gevonden had, was je zóó gekapt, onder een bonten mutsje, 't Stond je schattig "

„Ik zag er nooit zoo schattig uit als Jenny gisteravond,"

Sluiten