Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan tevreden.... ik kón niet anders ...."

„U kon wél anders, u mocht vader niet nemen, u mócht met, terwijl u nog hield van een ander. En .... o .... als ik er aan denk.... ik, die u voor zoo waar en eerlijk hield en eerlijk hield.... u hebt me zoo gezegd dat er mets was tusschen u beiden, en er IS wat geweest... En ik.... en ik.... O.... O.... Er is véél geweest!"

„Ja," tartte Mathilde, „er is dót geweest dat wij elkaar innig lief hebben gehad, ik, van dat ik denken kon en hij eerst zonder dat hij 't wist, langen tijd. En er is een oogenblik, o zoo'n heerlijk kostbaar oogenblik in onze levens gekomen dat we 't elkaar zeiden, dat we elkaar trouw beloofden voor eeuwig, dat we zouden worden man en vrouw. Maar hij was zwak, en er was een vrouw, misschien waren er meer vrouwen in zijn leven, die mij m'n weg tot geluk versperden, jaloersch op mij, en hem van me aftrokken. En toen was mijn trots, en je kent mijn trots, Jenny, te hevig gekrenkt om zoo'n smaad te dulden; en schoon hij bad en smeekte en zei los te zijn van die andere, die ik een paar keer gezien had, ik wilde hem niet meer, ik geloofde hem met meer, hij had mijn vertrouwen gedood, ik stootte hem weg, diep rampzalig als ik was, want ik wilde alles of

niets ik worgde mijn hart En toen trouwde ik,

gaf ik mij aan je vader, je goeden besten vader, dien ik gelukkig daardoor maakte, schoon ik 't niet had móéten en mogen doen, maar ik was zonder vast middel van bestaan en ik had een hel thuis. En dat is nu mijn misdaad, en ik ben nooit gelukkig geweest, tot mijn straf. En die misdaad, als je er van geweten had, zou je me vergeven hebben, als.... de waarheid moet er bij me uit, als j ij ZIJN vrouw, jong als je bent, had kunnen worden. Neen, Jenny, dan zou je heusch nooit zoo kiesch geweest zijn om, om mijnentwille, wat je voor geluk aanzag of aanziet, niet te grijpen. Is 't waar of niet?"

„Moeder, wees stil...."

„Neen, moeder zal met stil wezen, moeder, die jóów moeder is, maar geen zwakkeling, die in zoogenaamde teerheid zich tot een Voetveeg van haar kinderen maakt, moeder zal

Sluiten