Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zéggen. Ik heb gezien hoe je betooverd was van hem, en ik heb me stil gehouden; ik heb, terwüle van jóü, alles wat ik voor hem voelde, dat weer opvlamde nu ik hem in mijn nabijheid had, in me gesmoord en gedoofd, met ontzettend, aller ontzet tendst veel wilskracht, want je weet wat een charmeur hij is. Ik heb gezegd: 't kan haar geluk zijn. Mij mag ze mets verwijten. Gelukkig zal ze worden. Is 't soms mijn schuld dat hij alleen vaderlijk bedoelde te zijn met zijn attenties, dat hij je als een vader genegen is, terwüle van mij? Je kunt gerust zijn, mijn en zijn leven liggen wijd, wijd van elkander. Jaloersch hoef je niet te zijn op je moeder, die heusch haar zaligheid wél aan kan, kindlief, 't Eenige wezen dat me begrijpt en voor me voelt, zal altijd wonen ver van me Ver ver "

„O ma, en zijn woorden en hij heeft u gezoend, omhelsd. Dat móét hij gedaan hebben."

„Omhelsd? o ja, Jenny en dat ééne oogenblik heeft

me kracht gegeven om mijn héélen verderen levenslast te dragen, om mijn kruis weer te torsen, als moeder van jou, Ida en Trude. Vind jij dat nu maar immoreel of belachelijk!

Je hebt toch alles afgeluisterd en beloerd dan mag mijn

mond [t je ook vertellen, 't Was een omhelzing uit liefdevol

medelijden Tot minheden is je moeder met in staat, en

hij evenmin, en zeker niet als hij staat tegenover mij. Dat is nooit een man geweest tegenover mij."

„God moeder, u is hard u voelt niets voor mij, uw

eigen dochter."

„Ja Jenny, mijn arm, arm schaap, dat doe ik wel 't is

mijn wanhoop die me zoo doet spreken, niets dan mijn wanhoop. Maar ik heb met jou niet zoo'n medelijden als met mezelf. Jij bent een kind, je begint pas te leven, je gaat

een heerlijke toekomst tegemoet met je prachtige stem

mijn leven is afgeloopen en verwoest Ik heb Jules

Ja, ik heb hem nu, voor 't oogenblik Zal hij later wat

voor me zijn ? En ik was gelukkig met jou, Jenny, in

zeker opzicht maar nu durf ik, nu ik buiten mijn wil

je dit leed moest aandoen, niet meer op je rekenen. Mag, kan ik nog op je rekenen, Jenny?" Zij strekte de armen uit.'

Sluiten