Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huizen werden gebouwd met twee of meer verdiepingen en zonder lift.

„Krankzinnigenwerk," placht ze dan te zeggen „touwtje springen en trappen klimmen, dat kun je als je een kind bent, maar dat moet niet gevergd worden van menschen op leeftijd; als je beenen er zich niet tegen verzetten, dan komt je hart in opstand. Pa wist het wel. ■

Genoeg menschen, die er tegen kunnen? Onzin. Laat iemand van dertig jaar de trap maar eens ophollen en boven gekomen probeeren een redevoering te houden van vijf en twintig woorden."

En als degeen, tot wien dit betoog gericht werd, dan niet dadelijk instemmend knikte:

„Niet eens? Toe, hier naast de deur is de trap, loopt u die es even op en reciteert dan op het portaal eens gauw de tien eerste regels van de Overwintering op NovaZembla; ik zal onderaan wel luisteren."

Maar de bezoeker was nooit te vinden voor die proefneming, hetzij dat hij Tollens niet voldoende meer in zijn hoofd had, hetzij om andere redenen. .: En daarmee had juffrouw Marie dan het pleit gewonnen.

„Pa wist het wel. Pa wist het wel," herhaalde ze dan nog voor ze van het onderwerp afstapte.

Dat de zaak haar sympathie en belangstelling had, was overigens zeer natuurlijk.

Sinds eenige maanden was ze, gelijk men dat pleegt te noemen, aan haar stoel „gebonden".

En het was een zeer eigenaardig soort stoel, die haar gekluisterd hield.

Eigenlijk was het geen stoel maar een ding dat zou kunnen ontstaan door de kruising van een fauteuil met een driewieler.

Sluiten