Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderdeel, dat als fauteuil dienst deed, was verstelbaar in alle richtingen het kon zoo laag zakken, dat ze met gemak een gevallen haakpen op kon rapen of een pluisje, dat de al te vluchtige dienstbode bij 't kamerdoen over 't hoofd had gezien; doch het kon ook zoo hoog worden opgedraaid, dat ze van uit haar stoel boven op de tafel kon stappen, een experiment, waaraan ze zich echter nog niet gewaagd had.

Het ding, dat op dunne luchtbanden reed, met de handen werd voortbewogen en met de knieën bestuurd, veroorloofde juffrouw Marie om zich met een zeer voldoende snelheid te verplaatsen.

Daar was echter wel eenige oefening voor noodig geweest; behalve een penant tafeltje, was Deodaat als belangstellende broeder eens ondersteboven gereden tijdens de eerste proefnemingen en ook was juffrouw Marie met het toestel al eens op een vreemde maar zeer afdoende wijze beklemd geraakt tusschen de piano en den schoorsteen, uit welke benarde positie een rijwielhersteller en de melkboer van den overkant haar onder leiding van Deodaat na een half uUr van hard werken hadden verlost.

Maar sedert had ze het „te pakken" zooals ze zelf. beweerde en hoewel Deodaat altijd nog wat schichtig uitweek als zijn zuster aan kwam rollen, gebeurden er den laatsten tijd toch nooit meer ongelukken en cirkelde de oude dame met even groote zekerheid rond de tafel als een beroepsracer over de wielerbaan.

Teneinde echter, zooals ze verklaarde „van den verantwoording af te zijn" had ze na het ongeval met Deodaat een fietsbel op de armleuning laten aanbrengen en dat alarmsignaal bewees vaak uitnemende diensten.

Want juffrouw Marie benutte de gelijkvloersheid

Sluiten