Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

secretaresse van die vereeniging hebben gemaakt!"

„Nou ja, bedaar, bedaar " zei Jeanne en dan ineens

toch doorzettend las ze:

Geachte dames,

Daar ik voor zaken dezer dagen in uw buurt kom, hoop ik U en de gelukkige bruigom eens op te zoeken. Ik'schrijf het maar even vooruit, om U niet te laten schrikken

Hoogachtend,

(onleesbaar).

„DaarzalwelG.Bolsingstaan, "merkte Mariedroogjesop.

P.S. Ik breng Tine mee," las Jeanrfe door, zonder acht te slaan op de opmerking van haar zuster.

„Tine!" riep deze uit. „Dan weet ik het, George en Tine, dat echtpaar, dat we bij de familie van Berkel aantroffen op onze laatste Zwitsersche reis."

„Heb jij die menschen geïnviteerd?" vroeg Jeanne met iets verwijtends in haar stem.

„Ik réspecteer de van Berkels,"antwoordde Marie, „en hun vrienden zijn ook de mijne, maar ik inviteer nooit iemand, omdat wij alle drie criant vervelende menschen zijn voor anderen."

„Zoo.." sprak Jeanne en ze wilde daar nog iets aan toevoegen, maar Marie vroeg, terwijl ze met de vinger wees:

„Wat is dat nog voor post?"

„O— natuurlijk voor Deodaat," antwoordde Jeanne op een ietwat verachtelijken toon. „Een brief van Clara

en een pakje, ook van Clara 't is tenminste verzegeld

met een cachet met een wapentje er op. Elke post brengt wat van haar 't is zoo innig "

Sluiten