Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijkheid meer voor den geest kon halen, welk antwoord de freule op de teederste aller vragen gegeven had, en hoe Tienus Lenzing, de veelgeplaagde, toen een detective-achtig doorzicht toonde te hebben, wijl hij uit het feit, dat er 's avonds — zooals Deodaat hem in vertrouwen meedeelde—aan de bovenste knoop van Deodaat's vest een haarspeld had gebengeld, concludeerde dat Clara's hoofd dan tegen zijn manneborst had gerust en ze dus, zooals van zelf sprak: „Ja" moest hebben gezegd.

Dat dien eigen dag onder het patronaat van Pa en Ma van Berkel behalve dit engagement, ook dat van Tienus Lenzing met Agnes van Berkel publiek werd, worde hier terloops nog even gememoreerd.

En ook dat de wat luidruchtige, maar goedhartige George en Tine zich uitermate over deze dubbele verloving verheugden, een vreugde, die al naar hun geaardheid gedeeld werd door de twee dames de Jong, Marie en Jeanne door Agnes' zuster, Caroline, door Karei Lenzing en zijn vrouw Coos.

Na een kort oponthoud in Interlaken was de terugreis naar Patria aanvaard en ieder naar zijn woonplaats teruggekeerd.

De van Berkels, de Lenzings en Clara naar het landelijke stadje Waalbrugge, waar de laatste door haar onbaatzuchtigen en liefhebbenden broeder Louis, die immers een groot finantiSel belang bij een huwelijk van zijn zuster had, met open armen werd ontvangen, de de Jong's naar Deventer, huize „Welgelegen", George en Tine eindelijk naar Amsterdam, of gelijk Sjors zijn woonplaats placht te noemen naar Graut-Maukum.

En sedert was er eigenlijk nog niet heel veel gebeurd, wat der vermelding waard is.

Sluiten