Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agnes en Tienus waren nu geëngageerd en gedroegen zich als andere jongelieden die verliefd zijn; Tienus kwam dagelijks bij de van Berkels aan huis, was nog even goedhartig maar minder onhandig dan vroeger; Ma van Berkel had een engagement geêlscht van minstens zes maanden, wat trouwens een heel verstandige eisch is en waarin de belanghebbende partijen overigens ook gaarne hadden toegestemd.

Clara en Deodaat, ja, lieve hemel, noch Louis, Clara's broer, noch Deodaat's zusters hadden een termijn voor een engagement gesteld, maar ze waren toch ook nog niet getrouwd. Deodaat bleek het af en toe ontzettend „druk" te hebben met ietwat onduidelijke bezigheden, die vermoedelijk verband hielden met zijn streven om de Nederlandsche taal tot wereldtaal te promoveeren.

Soms gingen er drie weken voorbij zonder dat Clara eenig bericht van haar galant kreeg en het bericht dat dan kwam, was meermalen een telegram van bijvoorbeeld dezen inhoud:

Hartelijk dank voor brieven. Ben zeer bezet. Spoedig meert

Deodaat.

En toch, ondanks deze wat eenzijdige en daardoor nogal gebrekkige correspondentie, waren Clara en Deodaat nu bruid en bruigom, maar het behoeft geen betoog dat de krachtige medewerking van Louis, de zaak aanzienlijk vergemakkelijkt en bespoedigd had.

Deodaat, die op den ondertrouw-dag 's avonds nog een belangrijke vergadering moest bijwonen, was er een paar treinen voor over gebleven, juist lang genoeg om de officiëele formaliteiten te vervullen en wat haastig mee aan te zitten aan het collation, dat de van Berkels hem en Clara voor die gelegenheid aanboden.

Sluiten