Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juffrouw Marie de Jong bleef consequent in haar geringe waardeering, om niet te zeggen, verachting voor het gezonde menschdom en handhaafde haar liefde voor de dieren, speciaal voor beschadigde dieren, waaraan iets te repareeren viel, een artikel, dat ze zich bij het plaatselijk asyl zonder moeite en kosten kon verschaffen.

Behalve de ietwat defecte poes Minet, had ze voor het tegenwoordige echter geen pupillen onder haar hoede.

De laatste verpleegden, de schele kanarie, de grauwe kat met een uitgekrabt oog en Timmy, de terriër op drie pooten, die de Zwitsersche reis hadden meegemaakt, waren ter ziele, en ook de doofstomme jongen, die aan vallende ziekte leed en het beetje philantropie waar juffrouw Marie toch ook wel aan deed, placht te administreeren was aan zijn laatstgenoemde kwaal bezweken.

En 't moet erkend, dat na den dood van dezen jongeling, juffrouw Marie's belangstelling in dingen van philantropischen aard beduidend was verslapt.

't Is een bekend maatschappelijk verschijnsel, dat onge- of niet meer getrouwde zusters op rijperen leeftijd elkaar meestal niet kunnen uitstaan en ondanks dit feit toch samen blijven wonen.

Broers zijn in dat opzicht veel verstandiger, die wonen eenvoudig nooit samen, onverschillig of ze elkaar kunnen zetten of niet.

Waar twee zusters samenwonen, is er altijd een, die domineert, terwijl de andere doorloopend verkeert in een toestand van lijdelijk verzet.

Lijdelijk verzet is de valsche zuster van de berusting en een giftgasmengster in den atmosfeer van den huiselijken haard.

De domineerende zuster is in zoo'n geval haast altijd de

Sluiten