Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O nee, dat 's waar ook", zei ze dan met een berustend lachje.

„Heb je kou?" vroeg Tonia dan.

„Nee," antwoordde Betsy, „ik zit goed ingebakerd: 't is hier bijna 50 graden fahrenheit en dat is een heele goeie temperatuur als je veel lichaamsbeweging neemt." . En dan trok ze zoo'n beetje rillerig de doek over haar schouders en ging in een luie stoel bij de koue kachel zitten lezen.

Liet Tonia, omdat b. v. de melkboer had gezegd, dat het 's nachts gevroren had, de kachel aanleggen, dan blies Betsy bij het binnenkomen in de kamer al dadelijk tegen de geweldige hitte, die haar tegendwalmde en zoodra ze ging zitten lezen, zocht ze een stoel op, die 't verste van de kachel verwijderd was en daar waaierde ze zich met haar boek onophoudelijk wat koelte toe, terwijl ze af en toe een even verneembaar pffff! liet hooren, dat haar blijkbaar onwilkeurig ontsnapte.

En als Tonia dan vroeg: „Vind je 't hier te warm? antwoordde ze: „Nee.... 't geeft niet.... Zoolang het niet boven de 70 wordt, zal ik er wel niets van krijgen."

Werd er ten pleziere van de meiden in den schoonmaaktijd eens van het gewone menu: soep, groenten, vleesch en aardappelen en wat toe, afgeweken en er gemakshalve niets opgedischt dan hutspot met klapstuk, dan bedankte Betsy voor dit gerecht in verband met een plotseling opgetreden maagpijn, wierp een terloopschen, maar pijnlijk verbaasden blik op Tonia's bord, waar een dampende massa gloeiend eten was opgeschept en vergenoegde zich voor dien middag met het langzaam kieskauwen op twee dunne sneedjes brood met koek en was in dienzelfden druktevollen tijd het voornemen geuit

Sluiten