Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om haar slaapkamer eens een extra goede beurt te geven, waarvoor de werkvrouw tegen negen uur besteld was dan bleef Betsy's deur den volgenden morgen hermetisch gesloten en kwam ze tegen de koffie pas beneden met de mededeeling, dat ze maar wat was blijven liggen, omdat ze den heelen nacht geen oog had toegedaan.

Nu was Betsy aanvankelijk door het sjagrijn nogal afgevallen, haar onderkin was ze zoo'n beetje kwijtgeraakt er was iets puntigs in haar ellebogen gekomen en ze had heelemaal geen last meer van haar corset.

Maar of dat nu die veelzijdige opluchting was of wat anders, 't is moeilijk uit te maken, doch weldra begon Betsy plezier te krijgen in haar eigen gedragingen.

Het werd een soort sport voor haar om telkens weer wat nieuws uit te denken wat haar zuster ergeren moest, ze had allerlei oorspronkelijke invallen op dat gebied en ze vermaakte zich hoe langer hoe meer en bewonderde zichzelf telkens om haar geniaal-geestige en geraffineerde treiter-bedenksels.

Maar in die wassende zelfgenoegzaamheid groeide ook haar vleesch weer bij terwijl het sjagrijn oversloeg op Tonia.

Want Tonia, die zichzelf met zoo'n kordate bereddering als dictatrice had opgeworpen, was op den duur tegen die speldenprikkentaktiek van haar zuster niet bestand, ze werd er zenuwachtig van^ ze begon te piekeren over kleinigheden, raakte om wissewasjes dadelijk in de put, haar geestkracht slonk tegelijk met haar welgedaanheid en't einde van het lied was, dat Betsy in herkregen lichaamsgewicht de sjagrijnig geslonken Tonia van haar plaats drong en het dictatorschap aanvaarde.

Maar toen ontwaakte in Tonia de behoefte tot lijdelijk

Sluiten