Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzet en daar ze op dat gebied al veel geleerd had van Betsy, kostte het haar maar weinig inspanning deze in korten tijd op even geniaal-geraffineerde wijze te evenaren en weldra te overtreffen. En zoo geschiedde het — Phistoire se rèpéte — dat na verloop van tijd het dictatorschap weer terugkwam in handen van de opnieuw dikgeworden Tonia, terwijl Betsy door 't sjagrijn weer leelijk vermagerd, zonder onderkin, opnieuw moest gaan broeien op oorspronkelijke treiterijen. Totdat.... enfin.

Mijn tante, wier vriendinnen Tonia en Betsy waren, heeft me verzekerd, dat deze beide dames nog wel een keer of vijf, zes, om beurten dik en mager zijn geweest voor ze hun laatste adem uitbliezen.

Evenwel, dit was nu, zooals ik al opmerkte een frappant geval en daarom vertelde ik het even.

;Als regel domineert de eene zuster levenslang, terwijl de ander zich lijdelijk blijft verzetten tot aan haar jongsten snik.

En zoo was het ook bij de dames de Jong.

Marie domineerde en Jeanne versjagrijnde zachtjes in een slap en futloos nooit uitgesproken protest.

Alleen had ze kort geleden in de hoop Marie te ergeren het secretariaat aanvaard van de Vereeniging „Levensvreugde" en ze nam met een stil genoegen de schampere lachjes van Marie waar als er boodschappen kwamen voor de secretaresse en ze hoorde met een inwendig vermaak naar de sneers van haar zuster, als zij — Jeanne — vóórhaar bureautje zat en als-terloops klaagde, dat ze het zoo druk had met het schrijven der convocatiebiljetten voor de aanstaande vergadering of het houden der notulen. >. •.,

Sluiten