Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Pardon," sprak hij met zachte stem „als het noodig mocht zijn, wil ik ook heel graag op den grond gaan zitten."

Alle dames draaiden haar hoofden in de richting van den spreker.

„We zullen het aanbod heel graag in gedachte houden," sprak de presidente.

„Voorloopig kun je wel blijven zitten, Johan," zei mevrouw Lebeu.

„Heel goed, nicht," antwoordde het jonge mensch, dat dadelijk weer ging lezen.

„Met het oog op dien tamelijk grooten toeloop die ons natuurlijk zeer zal verheugen," vervolgde de presidente, „zal het noodig zijn teneinde onze krachten en gaven niet te veel te versnipperen, afdeelingen, secties te vormen, en iedere sectie kan dan een bepaald aantal meisjes onder zijn hoede nemen. Ik zou dan willen voorstellen, drie secties te vormen, een, die de meisjes op sociaal-oeconomisch gebied op prettige en toch leerzame wijze onderhoudt en voorlicht, een litteraire sectie en een muzikale. De dames zullen zeker wel onder elkaar uitmaken, in welke sectie ze zitting zullen nemen."

„Me man zeit altijd, dat ik tot de sterke seksie hoor," deelde Kee Kapon mee. Maar er was al zoo'n geroezemoes van stemmen ontstaan in verband met dat onderling uitmaken, in welke sectie de dames volgens aanleg en ervaring het meest thuishoorden, dat niemand acht sloeg op die interruptie.

Een sterk gehamer van de presidente bracht het stemmengezoem maar gedeeltelijk tot zwijgen.

„Dames.... mag ik stilte verzoeken.... mevrouwKapon.."

En een strenge blik ging in de richting van deze dame, die bleef doorkwebbelen.

3

Sluiten