Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„D'r ondergoed," verbeterde Tine. * '0r '

„O, hempies en rokkies.... jewel," knikte Sjors en dan tot Tine met een blik op 't meegebrachte pak „nou, doe maar...." '. W " »'•*"»

„Bruid.... sievoeplee, sooals ze in Parijs sigge," sprak Tine, „en hier is wat voor juilie in je huishouen...."

„He....," zuchtte Carolien, „daarom zou ik ook wel willen trouwen, omdat je zoo zalig veel cadeaux krijgt!"

„Vreeselijk aardig van jullie," zei Clara, „maar zal ik niet wachten met openmaken'tot mannie er bij is?"

„Wie seit-u?" vroeg George.

„D'r men," Verklaarde Tine.

„O/... is 't al soo verf" riep Sjors.' - „Maar wuilie motte sebiet fort," sprak Tine op haar horloge kijkend. :

Het zou onmenschelijk geweest zijn onder deze omstandigheden op Deodaat te wachten en dus ontdeed Clara het pak van de vele papieren het stroo en dé watten en ontwikkelde daar eindelijk een kristallen bowl uit met twaalf glazen en een zilveren deksel. . •1 ,s.

„O.... prachtig....!" sprak ze. .;-■> * . ' .

„Een bowl!" juichte Carolien, „O Clara, zoodra 't warm weer is, kom ik logeeren bij je en dan wijden we hem in hè?"

„Tut.... tutw." Carotje," zei van Berkel, „het is gebruikelijk voor zulke festiviteiten een invitatie af te wachtten." ' • ï '

,,'t Deksel is van echt silver," lichtte Sjors nog toe, „en sooals je siet is 't er een monegram van J. eh .H. opgezet met't kroontje van je adelijkheid d'r boofe. Die men in die silversaak zei, dat dat most..." .

„Kijken of 't er geen glas kapot is," zei Tine, „want die fent die dat inpakte heit verassereerd, dat ze heel oyer

Sluiten