Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een oude dame?" vroeg van Berkel. „Nee waarentig niet," riep freule Grevelduin „een erg mooi Belgisch meisje...." „Aha!" zei Carolien zacht.

„Of ze mooi was, weetikheusch niet," ging Johan voort.

„Och kom," sneerde Carolien.

„Want het was heel donker buiten," vervolgde Johan. „En toen.... e...." stamelde hij wat onzeker.

„Ja, nou komt de heldendaad ee," zei freule Grevelduin, „en daarom begint-ie van bescheidenheid te stotteren. Dat doen alle jonge helden. Nou vooruit, jongeneer!"

„En toen...." vervolgde Johan, „die 't hoe langer hoe warmer kreeg, „toen kwam er plotseling een bruut...."

„Wet is det?" vroeg Sjors.

,,'n Soort geweldenaar," lichtte van Berkel toe.

„Een bruut," vervolgde Johan, „die mijn dame wou molesteeren...."

„Hou me vest, s'n dame mollesteeren!" grinnikte Sjors.

„En toen, in het gevecht," ging Johan voort „sloeg die man met een boksijzer een gat in mijn hoofd..-"

„Wel verschrikkelijk!" zei van Berkel, die Johan een beetje spottend observeerde.

,,'t Is toch iets," sprak freule Grevelduin, „een gat in het hoofd van den jeune héros, als je d'r inkeek, zag je aan den anderen kant het daglicht, ee, vertelde z'n nicht Lebeü."

„Zoo erg was het niet, freule," sprak Johan die een beetje nijdig werd en met zijn zijden zakdoekje even langs zijn hoofd streek, wijl hij het hoe langer hoe warmer kreeg.

„Gut!" zei Carolien, die op dat oogenblik naar Johan keek.

Sluiten