Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK

Bittere beschouwingen over zuren wijn en zoete taartjes. Carolien stort tranen. Een bokswedstrijd en een duet van twee Eskimo's in hun geboorte gesmoord. Tot slot een sandwich-orgie.

Mevrouw Trees van Berkel was aanvankelijk maar zeer matig ingenomen geweest met het resultaat van het bezoek van haar man en dochter aan huize Weltevreden.

Van Berkel had haar verteld van de zonderlinge gedragingen des bruigoms en van de boekdeelen sprekende blikken, die hij met juffrouw Marie gewisseld had, altegader dingen, die er op wezen, dat een afspringen van het voorgenomen huwelijk van Deodaat en Clara volstrekt niet tot de onmogelijkheden behoorde.

„Ja, maar dat is nu ellendig!" had Trees gezegd: „Een avondpartij is maar niet een twee drie in elkaar gezet: de logeerkamers moeten nog gedaan; ik moet van te voren toch allerlei bestellen; de jongelui zullen stukjes willen instudeeren, in één woord, het brengt natuurlijk allerhande drukte en beslommeringen mee. En stel je in Godsnaam voor, dat per slot van rekening dan al je moeite voor niks is geweest!"

Gelukkig bracht Clara, teruggekeerd uit Deventer, weer geruststellende berichten mee.

Daad was ontroostbaar geweest, dat hij door een misverstand zijn vrouwtje niet had afgehaald en dat hij nota

Sluiten