Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je brand je tong aan de soep, snauwt, dat de meid wel ■stapel lijkt om ze zoo kokend op te doen, vindt het jammer dat de biefstuk zoo rood ziet van binnen, dan kun je ze waarachtig net zoo goed rauw eten, en je laat duidelijk merken, dat bloemkool je minste groente is. Bij het dessert zeg je: „God, alweer rijst met krenten!"

Onderwijl heeft je vrouw gevraagd, wat of ze an zal doen.

Je zegt; je blauwe japon maar, doch dan blijkt het, dat ze geen blauwe heeft. Dan vraagt ze hoe of je denkt over dat shantung pakje van haar, want dat kennen ze nog niet bij van Stralen. Of zou dat te simpel wezen? Ze zijn bij van Stralen nogal voor de chic. Je adviseert dan een wit satijnen robe aan te trekken, waarop je vrouw zegt dat haar vraag heel gewoon is en je er volstrekt niet zoo'n idioot antwoord op hoeft te geven.

Dan ben je uit je hum en je vrouw ook en daar een Vrouw altijd geaaipoot moet worden, voor ze er weer inkomt, zeg je dan maar, dat ze die japon van toen bij de van Druggelens moet aandoen, omdat ze daar zoo jong in lijkt.

Dan loop je den tuin maar es in en rookt een sigaar, waar je eigenlijk geen tijd meer voor hebt, zoodat je veel te hard zuigt en hij op je tong bijt en scheef gaat inbranden.

Ineens verschijnt je vrouw in de tuindeur heelemaal „gekleed" met handschoenen in haar hand en een avondmantel over haar arm. Ze vraagt of je wel weet dat het al half acht geslagen is en zegt, dat ze boven alles voor je heeft klaar gelegd.

Dat moet je natuurlijk waardeeren, en dan ga je je van top tot teen voor die vermakelijkheid verkleeden.

6

Sluiten