Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gqpit zijn kaarten op, zoodat je opnieuw moet geven. Je hebt even gezien, dat Dirk zelfs met 14 kaarten een miserabel spel had. Als mevrouw Vleming zich een oogenblik later met geven ook vergist, blijkt Dirk echter toegevender geworden te zijn en gedoogt met een ruim denkend gebaar, dat ik mevrouw Vleming de overtollige kaart uit mijn spel laat trekken, waarna Dirk sans atout annonceert en groot schlem maakt met vier azen op een hand.

Inmiddels heb je een glas roode wijn gekregen die behandeld is met volkomen negatie van alle eischen die wijn tot een drinkbaar artikel maken. Ze is ijskoud, net uit de kelder gehaald of uit het proeflokaal op den hoek; je maag krimpt van de schrilzure drank en als je uit wanhoop een stukje hapt van een mierzoet schuimtaartje waar je met een vorkje in moet prikken, zoo dat het ding heelemaal verkruimelt, zie je tegen een tweede slok zoo op, dat je je glas verder maar laat staan en derhalve met een handgebaar de bijvulling bezweert met een vage toespeling op een geheimzinnige kwaal ergens in je ingewand.

„Nee, liever niet.... ze is uitmuntend.... maar ik moet een beetje voorzichtig zijn."

Als de robber uit is, gaat Dirk, dieopteekende, vreeselijk zitten rekenen; het maakt den indruk of hij alle genoteerde cijfers bij „zij" doorschrapt, maar bij „wij" laat staan. Het einde is een astronomisch winstgetal voor „wij," hetgeen je veertig cent kost, die Dirk in zijn zak steekt, waarna deze heer nog gratis onderricht in het kaartspel aan de drie anderen wil gaan geven, hetgeen echter mislukt, omdat mevrouw Vleming, die veertig cent aan mevrouw van Stralen moet betalen niet kleiner blijkt te hebben dan een rijksdaalder, zoodat deze laatste dame

Sluiten