Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK

Twee jongelieden hernieuwen de kennismaking op een grasveld. Een Duitsche juffrouw in extaze. Karei wordt zeeziek. Een smachtende bruid wuift alsmaar met een sluier. Ten slotte iets, wat alle brave lezers heel akelig zullen vinden, net als de auteur.

Waalbrugge had de primeur van Fritz Müller's vliegdemonstraties, hetgeen niet zoozeer te danken was aan de belangrijkheid van het stadje, dan wel aan het buitengewoon geschikte vliegveld, dat zich in den vorm van een uitgestrekt weiland zonder boomen of telegraafpalen, in de onmiddellijke nabijheid van het plaatsje bevond.

Bovendien was Waalbrugge zoo gemakkelijk vanuit Deventer te bereiken en er was in Deventer zelf zooveel reclame voor de demonstratie, gemaakt, dat de impressario van Fritz Maller ook wel meende te mogen rekenen op belangstelling van vele ingezetenen uit die vermaarde koekstad.

"—-En die berekening faalde niet.

De trein van hall drie voerde heel wat Deventenaren aan; zooveel, dat de weg naar het vliegveld er eenige oogenblikken zwart van zag.

„Er zijn nog nooit zooveel menschen in Waalbrugge geweest," zei Carolien, toen ze tegen half drie met de anderen het vliegveld naderden.

Haar vader en moeder waren thuis gebleven, de eerste

Sluiten