Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan zag haar snel aan.

„Heb je daar bezwaar tegen?" vroeg hij.

„Ik niet....," lachte Carolien, „maar je mag niet van je nicht. Als die zegt: Johantje, je mag niet, hoor! Dan zeg jij: „Nee nicht," en Carolien trachtte de onderworpen toon van Johan natebootsen.

Johan glimlachte, blijkbaar wat verlegen.

„Ik zeg misschien ook wel eens, „Ja, nicht," sprak hij dan.

„Zoo, wanneer dan?" vroeg Carolien.

„Nou," antwoordde Johan, „als ze bijvoorbeeld zou vragen of ik verliefd ben op dat meisje, wat hier naast me zit."

Carolien bloosde hevig.

„Hè, wat een grove manier om je te declareeren houd je er op na," sprak ze.

„Heb je 't liever in versvorm?" vroeg Johan.

Op dat oogenblik daalde de vliegmachine weer op 't veld en een oogenblik later klauterde Karei er uit, een beetje bleek en aanvankelijk blijkbaar wat onvast op zijn beenen.

„O gut, oom Karei Is zeeziek," riep Carolien, „Agnes zie je dat?" en dan spottend, als Karei met een wat wezenloozen lach en nogal bleek naderkwam: „Oom.... was 't leuk?"

Maar Karei scheen het niet te hooren en voegde zich bij de anderen.

Kee Kapon had de dames Vis aangeklampt.

„Leen en Bet.... motte jullie niet vliegen?"

De pseudo tweelingen schudden eendrachtelijk het hoofd.

„Als we nu samen konden gaan " zei Leen.

Sluiten