Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trek van den bruigom is gevolg van een geestelijke aberratie, een ernstige ongesteldheid van de ziel van die meneer en dat de bruid momenteel ongesteld is, lijdt heelemaal geen twijfel...."

,,'t Is ellendig," mopperde Carolien, „als hij dan weg had willen loopen.... had hij het dan morgen gedaan.... morgenochtend.... dat was ook nog vroeg genoeg.... verschrikkelijk.... om die heele partij nou te bederven...."

Ze trad naar de deur om zich van haar pijnlijken opdracht te gaan kwijten, toen de meid juist weer binnenkwam met een tuiltje rozeknoppen en venushaar in vloei en zilverpapier verpakt.

„Van de bloemist juffrouw, Voor juffrouw Carolien van Berkel, staat er op...."

Carolien bloosde ten derde male en stormde met de bloemen in de hand de kamer uit.

„Heel galant, maar we zullen dat tweetal toch een -beetje in 't oog houden," zei haar vader.

Of de menschen in Waalbrugge dupe waren van de mededeeling, dat de partij niet doorging wegens plotselinge ongesteldheid van den bruigom, was moeilijk na te gaan, maar de Deventenaren, die zich op het vliegveld hadden bevonden, wisten in ieder geval wel beter.

Het gebeurde maakte zelfs zoo'n indruk, dat het als 't ware een band vormde van gemeenschappelijke belangstelling en zoo al de dames tezamen hield, op de wandeling naar het station en in de coupé. - Johan Lebeu zette zijn ooren open; hij had evenmin als Carolien iets van het dramatische geval bespeurd; ze -hadden samen zoo druk en gezellig naast elkaar in 't gras zitten keuvelen, dat de vliegmachine met of zonder Deo-

Sluiten