Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat geeft? Geeft dat soms niet, azzeme dadelijk met z'n allen tusschen de splinters legge te krepeeren? In Duitsland blijft 'n trein toch zeker ook niet op de reels astie diereljeert?"

„Nee nicht...," klonk Johan's bedeesde stem op dat oogenblik, „maar het was toch geen gebroken wielas, zag ik. Het optrektouwtje van het gordijntje tikte tegen 't raam en dat maakte zoo'n vreemd geluid...."

„O.... gelukkig!" riepen de tweelingen Vis' met twee gelijkelijk geslaakte zuchten van verlichting.

„Goddank!'' zei ook mevrouw Lebeu.

,,'k Zal toch blij zijn azzeme thuis benne," verklaarde mevrouw Kapon, „Zoo'n spoorwegongeluk.... foei!"

,,'t Is toch altijd prettig als je met een heer reist, ee?" zei freule Grevelduin, Johan waardeerend toeknikkend. "•3 't Was of er even iets lachte in Johan's heldere bruine oogen, maar dadelijk daarop wendde hij zich om en keek weer naar buiten.

Mevrouw Kapon liet een fleschje eau de cologne rondgaan tegen de schrik.

't Was nog beste, zei ze, want haar man had ze zelf in Duitschland gekocht voor een krats.

„Waar meneer de Jong nu zou zitten?" begon Suze weer met een starenden blik naar den verren horizon.

„En hoe zal Clara Heldenaer er op 't oogenblik aan toe zijn?" zei freule Tunberghe.

„Zeit u dat wel, freule," sprak Leentje Vis met iets plechtigs in haar stem.

„Ja, zeit u dat net wel," voegde Betje er achter.

„Meneer de Jong, hai zal nog misschien wel.... Gewissenbisse kraige.... zegt u ook niet?" vroeg juffrouw Mandelbaum.

Sluiten