Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebloemde servies.... en breng vingerdoekjes mee...."

„Ik sel ook hellepe," riep Sjors en hij liep de twee meisjes achterna.

Eenige oogenblikken later duidde een stomp tegen de deur en een onduidelijk gebrom aan, dat er iemand voorstond, die er niet in kon.

Het bleek Sjors te zijn, die gemakshalve de heele soepterrine, benevens de volgeladen vleeschschaal met sandwiches uit den kelder had opgedoken en met een van die versnaperingen tusschen zijn tanden, nu binnentrad.

Trees en Coos schoten toe om de dingen van hem aan te nemen. •

„Die fiel d'r af," zei Sjors, op de sandwich in zijn mond duidend, welke hij nu met een paar happen liet verdwijnen, „d'r sit salm op."

Even later kwamen ook de meisjes terug met de glazen, de bowl en een stapel vingerdoekjes.

„Ziezoo Clara," sprak Trees, „nu eet je eerst maar eens goed door van de sandwiches hoor,..;, en dan een paar glazen bowl, dan zul je eens zien hoe lekker of je vannacht slaapt."

„Geloof je?" vroeg Clara, die gewillig het bordje aan nam, waarop Trees een'stapeltje boterhammetjes had gelegd. „Ik zal 't probeeren...."

„Kijk maar naar mij, ik sel foorwerken," Sprak Sjors, „Aggenebbes, wat 'n flentertjes zijn det!...."

„Ze zijn lekker, Trees," zei Karei waardeerend.

„Ja..., wij hebben door de alteratie ook zoo vluchtig gegeten," vertelde Coos, „ik kan er ook best aan denken."

„O, kinderen, eet, eet!" riep van Berkel.

„En drink, drink!" lachte Tienus zijn champagneglas, dat Agnes hem juist boordevol toereikte, hooghoudend.

Sluiten