Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat zeg je?" riep Clara.

„Sprak je dan heusch?" vroeg Trees, aan wie de overgang van fantasie in werkelijkheid ontgaan was.

„Terwijl hij fantaseerde, kwam er een werkelijk gesprek," verklaarde van Berkel.

„Gutsjes..., dus juffrouw Jeanne was aan de telefoon?" riep Agnes uit.

„Ja," antwoordde Sjors, „gisternavond was Deodaat al mit 'n auto thuis gekomme, dadelijk naar se kamer gegaan maar nou fen morgen zeedie, dat se wel konnen telefoneeren waar die sat."

„Heel goed..., heel goed," sprak van Berkel, „dus 't was eigenlijk een boodschap aan Clara...."

„Natuurlijk," zei Sjors.

„Drink es " zei Agnes, die met een glas water bij

Clara kwam, daar deze erg beefde.

„Hemel ja.... en meneer Lebeu....!" riep van Berkel uit, „we zouden u in de alteratie haast vergeten.... Waaraan hebben we het genoegen van uw morgenbezoek te danken?"

Johan was opgestaan, boog in 't rond, drukte van Berkei's toegestoken hand en deed juist zijn mond open om iets te zeggen, toen de meid haastig binnen trad.

„Telegram meneer...."

„Telegram..., 'n oogenblik," zei van Berkel het zegel verscheurend, waarna hij het telegram openvouwde en dan voorlezend:

Meen goed te doen u mee te deelen, dat weggevlogen bruigom de Jong weer thuis is.

Simonet Grevelduin. „Wat zeg je daarvan?" riep van Berkel uit.

Sluiten