Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOODSTUK

Over droomen, waarzegsters en bruine boonen. Een vrouwenhart in gerechten twijfel Een veelbelovende horoscoop en een slimmigheid van mevrouw Kapon.

Suze Geelmans had een onrustigen nacht gehad. Telkens als ze in slaap raakte, begon ze vreeselijk te droomen van vliegtuigen, die boven op trouwkoetsen vielen; dan sprong het portier van zoo'n trouwkoets open en rolde het kale hoofd van Deodaat er als een groote biljartbal uit, veerde even omhoog op het instapje en kwam dan voor haar voeten terecht Ze gruwde ervan, gaf een gil en was weer wakker.

Maar even later begon het gedroom opnieuw, ze zat op Deodaat's schouder en hield een papieren molentje, zooals een voddenkoopman ze present geeft, in de hand, onder haar zag ze Deodaat's gezicht, hij keek naar boven, blies tegen 't molentje en toen dat ging draaien, vlogen ze samen de lucht in.

Tot Deodaat ineens vergat te blazen en ze naar beneden tuimelden.

Bons!

Toen was ze weer wakker.

Zoo ging het den ganschen nacht door van het eene griezelige avontuur in het andere. Eindelijk, weer wakker schrikkend, zag ze, dat het

Sluiten