Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O..., o..., lucht..., ik zie de lucht..., blauw..., alles is lucht..., wat komt daar..., wat komt daar.... Een vogel..., o, wat een groote vogel..., hoor..., hij zingt..., nee..., o, wat doet die vogel raar..., hij ronkt..., uit zijn staart komt rook..., ah..., een vliegmachine..., daar is hij..., vlak voor me..., o, wat een wind..., daar zit iemand in..., een man..., o..., en nog een man...."

„God..,,," zuchtte Suze, terwijl ze hevig knikkend met wijd starende oogen mevrouw Kapon aan zag, die met een open mond en opgetrokken schouders van ontzetting luisterde. .?"*•«.-J

„O!.... o! o! o!" klonk de stem van de juffrouw in een valsch stijgende tertsengang, zoodat de laatste een hoog krijSchgilletje werd, „hij vliegt..., hij vliegt..., zoo ver..., o, wat vliegt hij ver..., wat ronkt hij zacht..., waar is hij nu..., ik zie niets meer..., ik hoor niets meer...."

Met een hevige snurk sprong de geest van de juffrouw weer terug in de werkelijkheid en meteen liet ze Suze's hand los.

„Hè," sprak ze haar lorgnet afzettend, waarna ze met de band over de oogen streek, „ik geloof , dat ik ben weggeweest...."

„O ja...," sprak Suze, nog bevend van emotie, „u zag iets, wat heusch gebeurd is...."

De juffrouw glimlachte flauwtjes, haalde wat minachtend haar schouders op.

„Och..., dat is voor mij heel gewoon," sprak zé dan en dan plots haar oogen slüitënd, zei ze: „ Ik zie..., ik zie..., o, wat een men^chën.."., een feest:*.., een trouwzaal..., ah..., daar staat de bruigom..., en waar 'is de bruid..o..., daar komt ze.;., ik ken haar niet..., maar..., ik zie nog een bruid..., twee bruiden..., die eene ken ik..., die andere

12

Sluiten