Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onderwerp gediscussieerd of beter gezegd, gepraat, want we waren het dadelijk op de hoofdpunten eens en nu is het eindresultaat dit, dat, als Clara het goed vindt, het huwelijk nog een paar weken wordt uitgesteld...."

„Waarom?" vroeg Louis met een achterdochtig gezicht.

„Uitgesteld...," ging van Berkel voort, zonder op Louis' vraag te reageeren, „om daarna voltrokken te worden in Heivoorde."

„Niet hier?" vroeg Trees.

„Nee," sprak van Berkel, „het geval heeft teveel stof tot praatjes gegeven, zoowel hier als in Deventer en Deodaat wil Clara op deze wijze niet blootstellen aan een mogelijke publieke belangstelling van ietwat verdacht allooi."

Ze knikten allemaal instemmend, behalve Louis, die het kortweg „nonsens" noemde.

„Waar ligt Heivoorde?" vroeg Karei.

„Een uurtje met de auto van Deventer uit," antwoordde van Berkel. „Het ligt niet aan de tram of aan de spoor en het huwelijk kan daar kalm en zonder ongewenscht opzien te baren voltrokken worden."

„Van Berkel..., ik..., ik dank je...," snikte Clara op hem toetredend, „en ik..., ik wil je.... er.... een kus voor geven," en haar armen om zijn hals slaande, gaf ze hem een zoen op zijn wang. . -"„•-..>- ^ ^*

Het was heusch een aandoenlijk oogenblik; van Berkel was door deze spontane uiting van dankbaarheid zichtbaar in de war, Trees keek of ze ergens van geschrokken was en de anderen trokken allemaal gezichten, die getuigden van emoties, welke ze slechts met moeite verborgen.

Sluiten