Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooten en tweeden teen een boon op, die hij even nijdig als verbaasd uit zijn bed in de kamer keilde.

Even later suisde hij in een vliegmachine door de lucht, maar uit het bankje waarop hij zat, begon een schroef naar boven te werken, die hem onbarmhartig in zijn Vleesch stak.

Een greep en een tweede boon vloog kletterend ergens tegen de waschtafel bij 't raam.

Een derde boon onderging hetzelfde lot en een vierde, die op zijn hoofdkussen te land was gekomen, bezorgde hem een put in zijn wang, die den heelen volgenden dag als een vreemd lidteeken bleef nagloeien.

Deodaat verkeerde niet in een toestand om zich al te veel te verbazen over deze vreemde vondsten.

Maar de meid, die de resteerende twee bij 't bedafhalen in een kuiltje van de matras vond, waar ze lagen als twee miniatuureitjes in een nestje, staakte van verbazing haar arbeid wel vijf minuten, schudde haar hoofd, betastte de boontjes, wreef ze glimmend tusschen haar duim en Wijsvinger en wierp ze dan in den vuilwateremmer.

Sluiten