Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK

Een idyllisch plaatsje en een ideale burgemeester. Studies over de drankwet. Een veldwachter, die zijn carrière heeft misgeloopen. Stiefmoeders, jenever en blommen.

Van het dorpje Heivoorde valt niet heel veel te vertellen en als Deodaat en Clara er niet toevallig in den echtelijken staat vereenigd werden, zou in dezen roman de naam van het plaatsje dan ook zeker niet genoemd zijn.

Er wonen zoowat zes honderd menschen. Het ligt midden in de hei en dennebosschen; het heeft een kerkje met een torentje en dat kerkje staat op een klein marktplein; op dat marktplein loopen een paar straatjes uit. Voorts bevindt zich op dat marktplein de pomp, het stadhuis en de herberg „Het wapen van Hei voorde".

Een meer uitvoerige plaatsbeschrijving zou de moeite van het opschrijven niet loonen; wie er zich voor interesseert, moet er zelf maar eens heentrekken.

Ik ben zelfs al iets te uitvoerig geweest, want de kerk en de pomp zullen in dit geval blijken overbodige requisieten te zijn; aan 't stadhuis en den herberg hebben we al genoeg.

De tijd, dat er voor het burgemeestersambt ten plattelande bij voorkeur heeren werden uitgekozen, wier schedelinhoud voor een Homo Sapiens buitengewoon gering was, ligt bijna achter ons.

Sluiten