Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dat laatste deed hij, terwijl hij van het eerste een dankbaar gebruik maakte.

Trouwens, zoo erg was het nu ook niet.

Het vaderland verkeert niet dadelijk in gevaar, als een j Heivoordsche raadsvergadering eens ontaardt in een gezellig onderonsje van de raadsleden met den burgemeester, den veldwachter en het hoofd der school, waarbij zich later nog de dominee voegt, zoodat de agenda heelemaal vergeten wordt en de officieele bijeenkomst zich oplost in twee pandoer-clubjes en een ombre-tafeltje met een spontane biertractatie van het hoofd der gemeente en evenmin, als op warme zomeravonden zoo'n vergadering niet publiekelijk, maar uiterst gezellig wordt gehouden in den tuin van den burgemeester, onder een kastanjeboom en het gebruik van een koel glas rijnwijn en voortreffelijke sigaren.

De laatste dingen op kosten van den voorzitter, zooals vanzelf spreekt.

En dan — en dat was een voornaam ding — Heivoorde bezat een secretaris, die drommels goed zijn weetje wist en in den loop der jaren een virtuoze flair had verworven om schijnbaar onherstelbare burgemeesterlijke blunders op onzichtbare wijze te repareeren.

Lensvelt heette die secretaris, die overigens heelemaal geen familie van de lunchroom was en een Heivoordsche gemeenteadministratie, den Burgerlijken Stand incluis, zonder Lensvelt, nu ja, dat was een even onmogelijk ding als een horloge zonder veer; dat zou gewoonweg niet gaan, evenmin als zoo'n horloge.

En derhalve zal het wel niemand verwonderen, indien ik vertel, dat burgemeester Uilhof op den twaalfden Juni van het jaar 1921 met een verschrikt gezicht de secretarie

Sluiten