Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK

Waarin teveel gebeurt om het in kort bestek te vermelden. Een juffrouw krijgt een hangende flauwte en een roode burgemeester wordt wit. Tot slot de kracht der witte boonen.

„Ziezoo," sprak Trees, toen de auto, waarin zij met van Berkel, Agnes en Tienus had plaats genomen, wegreed: „Ziezoo.... nu moet er toch al een wonder gebeuren, als Clara vandaag mevrouw de Jong niet wordt."

„Nou..., 'n wonder," zei van Berkel, „er zijn nog mogelijkheden genoeg buiten de wonderen. Gesteld, dat Deodaat, als de auto met Clara en Louis en George in Deventer komt, blijkt van morgen vertrokken te zijn, bestemming onbekend!"

,„Gelooft u aan die mogelijkheid?" vroeg Agnes.

Van Berkel haalde zijn schouders op.

„Omvallen van verbazing zou ik zeker niet,"antwoordde hij, maar na mijn laatste onderhoud met Deodaat, geloof ik daarom wel, dat de kans op een tweede escapade van den bruigom heel gering is."

„Sjors zal hem wel vasthouden," lachte Tienus*-

„En Louis!" riep Trees uit, „wees daar maar zeker van; als ze hem eenmaal naast Clara in de auto hebben, komt hij er niet meer uit, voor het stadhuis van Heivoorde bereikt is!"

„Zie je de andere auto nog?" vroeg van Berkel, uit het raampje kijkend en doelend op den wagen, die Tine,

Sluiten