Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Piet was naar de secretarie gesneld, keerde terug met een wetboek, legde dat open voor den burgemeester, wees het artikel aan.

„Is 't..., hik..., nogal nie klaar?" vroeg Kras zich naast den burgemeester over de tafel buigend.

„Ga weg," zei deze op zenuwachtigen toon en dan lezend.

Art. 158. De echt genoot en zijn elkander weder keer ig getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

Art. 161. De vrouw is aan haren man gehoorzaamheid verschuldigd....

Terwijl de burgemeester de verdere artikelen las, werd er op de buitendeur, die inmiddels gesloten was, gebonsd.

„D'r wil d'r nog een in!" zei een vrouw.

„Ssst!" werd er geroepen.

Louis keek woedend om, angstig als hij was voor iedere onderbreking der plechtigheid.

„Nu vraag ik u," sprak de burgemeester toen de voorlezing was afgeloopen en hij wendde zich tot Deodaat en Clara. „Wat is dat toch voor een gebons?" onderbrak hij zichzelf, „Doet die deur open en laat die persoon er in.... Nu vraag ik u...." begon hij dan opnieuw, „of gij verklaart getrouwelijk al uw plichten te zullen vervullen? Wat is hierop uw antwoord?"

Een ademlooze stilte volgde:

„Ja," zei Deodaat.

„Ja," fluisterde Clara.

„Dan," vervolgde de burgemeester, terwijl hij opstond, „verklaar ik als burgemeester der gemeente Heivoorde dat..., e...."

„Gij door het huwelijk," fluisterde Piet, die in't boekje keek.

Sluiten