Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Berkel las:

Burgemeester. Heivoorde.

U is niet bevoegd. Laat uitstellen.

Lensvelt.

„Allemachtig!" kreet van Berkel. „Wat is er?" vroeg Louis.

„Wel.... meneer daar is geen Ambtenaar van den Burgerlijken stand,..," riep van Berkel.

„Wat blief je?" schrok Trees.

„Dus die heele vertooning hier is apekool!" schreeuwde Louis met zijn vuist op tafel slaande.

„Dus zijn we niet getrouwd?" beefde Clara.

„Nee, natuurlijk niet!" antwoordde van Berkel.

„Ze ben getrouwd volgens de drankwet..., hik...," lalde Kras..., „bruigom geef je vrouw maar'n goeie pakkerd.... leve 't bruispaar!"

In 't publiek ging een geroezemoes op van verbazing, de dikke dame en de bleeke juffrouw, die ineens weer bij was, verlieten haastig en met lachende gezichten de zaal.

De van Berkels en hun vrienden waren allemaal opgestaan, praatten door elkaar, Louis balde zijn vuisten telkens tegen den burgemeester, die als vernietigd op zijn stoel zat: Piet was weggeslopen en Kras, die blijkbaar begreep, dat 't misliep met de bruiloft, ging mopperend en slikkend op een stoel naast den burgemeester zitten en viel daar op zijn gemak in slaap.

„Ik.... ik zal alles doen..., om dit te herstellen...," bracht de burgemeester eindelijk met moeite uit, „....alle kosten zal ik betalen..., ik...."

Sluiten