Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERMAN SALOMONSON

BOMSTON

Ingenaaid f 3.50. Gebonden f 4.90

OORDEEL DER PERS:

Bometon is een buitengewoon goed geslaagde historische fantasie, daarom zoo volkomen te genieten, omdat de auteur zijn lezers op schalksche wijze waarschuwt, dat, en precies waar hij een loopje met hen neemt, maar toch zóó voortreffelijk historische waarheid, waarschijnlijkheid en puur verzinsel door elkaar werkt, dat hij u van de eerste tot de laatste bladzijde geboeid houdt.

FRITS LAPIDOTH in de Nieuwe Courant.

Men zou dit boek een brillont hors tPceuvre kunnen noemen en bet met die uitheemsche woorden vrijwel gekarakteriseerd hebben In zijn uitheemsch gebeuren en vlotte, lichte schrijverij. Herman Salomonson Is een bijzonder aardige schrijver, wiens ontwikkeling men met belangstelling afwacht. Er zijn hier niet vele schrijvers, die een zoo on-Hollandsche episode kunnen opstellen en... voor den lezer waar maken. Want, hoe onwaarschijnlijk ons ten slotte die schrikkelijke gebeurtenissen voorkomen, tijdens de lectuur zelve blijven wij onder de bekoring en de suggestie en achten het spel niet ondenkbaar, dat in den grooten oorlog zulke intriges zijn afgespeeld. En dit is dan toch de zeer Hollandsche verdienste van den schrijver dat hij niet alleen vlot vertelt, maar zelf ziet en ons, beeldend, zijn visie suggereert.' Zoo blijft het verhaal nooit leeg, nooit enkel bedacht, maar leeft het een eigen leven, zij 't ook van die ons volkomen vreemd zijn. FRANS COENEN in Oroof Nederland.

Een zomerboek. En een amuzant zomerboek I Smakelijk en beschaafd geschreven, In een levendigen, sprankelenden stijl vol aardige vondsten en wendingen en doorstrooid van even onverwachte als humoristische vergelijkingen. Daarbij in al zijn luchtigheid een duchtig doorwerkt boek, waarvoor ernstige bronnenstudie noodig is geweest Wie dit boek leest, zal verademen.

Het is een weldaad in dezen zwaar-literairen tijd.

Ned. Blbliographle.

[UITGAVE VAN: VAN HOLKEMA & WARENDORF - AMSTERDAM

ER SCHENEN:-

Sluiten