Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERFPACHT.

a. AGRAEISCHE AANGELEGENHEDEN. ERFPACHT. Instructie omtrent de behandeling van aanvragen om afstand in erfpacht van tot het Staatsdomein op Java en Madoera behoorende gronden en de aanbieding van zoodanige gronden met genoemd recht.

Geregeld bij Staatsblad 1904 No. 304, aangevuld bij Staatsblad 1909 No. 311 en gewijzigd bij Staatsblad 1912 No. 349.

Zie voor de rechten en plichten van den erfpachter, Staatsblad 1913 No. 699.

b. AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN. KLEINE LAND- OF TUINBOUW. ERFPACHT. Regelen omtrent den afstand van grond en de verschaffing van geldelijken bijstand van Staatswege tot uitoefening van den kleinen land- of tuinbouw door minvermogende Europeanen en met dezen gelijkgestelden.

Geregeld bij Staatsblad 1904 No. 326, gewijzigd en aangevuld bij Staatsblad 1905 No. 153 en 1908 No. 263.

c. LANDGOEDEREN EN BUITENVERBLIJVEN.

Artikel 18 van het Agrarisch besluit.

Sluiten