Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zqpa^s nader is. aangeduid op het hiernevens overgelegd schatkaart je van het, perceel (Bijlage A) en de districtskaart (Bijlage B);

zijn gelegen naar gissing, op een hoogte van

boven de zee;

zijn doorsneden door de rivieren, beken of waterleidingen

en van de navolgende wegen of voetpaden

zijn begroeid met

terwijl op het perceel voorkomen .. . . < • •

bronnen, die enz. l.,j»,.f'

Toelichting. Het schetskaartje A geve een zoo voldoend mogelijk overzicht van de grenzen en c.q. van de voorkomende enclaves, als ontginningen, erven, enz. en van over of langs het perceel loopende wegen en paden.

Uit de schetskaart moet beoordeeld kunnen worden of de enclaves enz. over het perceel verspreid dan wel aaneengesloten voorkomen, zijnde in het laatste geval, desgevorderd, uitmeting, gemakkelijk.

De districtskaart B geve aan de grenzen van het district en eenige hoofdpunten als groote post- en binnenwegen, koffie-inkooppakhuizen, standplaatsen van de districts- en onderdistrictshoofden, reeds uitgegeven perceelen en het aangevraagde en eindelijk meer uitvoerig, hetgeen er binnen een omtrek van =fc vier palen voorkomt aan dessa's of gehuchten, bestaande en afgeschreven koffietuinen, plekken voor de koffiecultuur, gereserveerden grond, enz.

De plantbekleeding van het terrein behoort duidelijk, doch in korte trekken te worden beschreven. Het is dus voldoende, dat worde aangeteekend of ze

Sluiten