Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beperken op gevaar af dat ze later, ten koste der monosoeko elders haren weg zal zoeken.

4°. dat het niet onder geregeld beheer gebracht

al

bosch, voorkomende op het perceel —— het eemge

met

is, dat in dezen omtrek wordt aangetroffen en —^

voorziet in de behoefte aan timmerhout voor 's lands werken enz. dan wel aan brandhout voor de bevolking, waarom het, volgens het oordeel der commissie,

al voor het-geheel dient behouden te blijven, niet een gedeelte

Toelichting. Komt er geen bosch voor op het perceel, dan vervalt art. 4 geheel.

De plaatselijke ambtenaren kunnen veelal, beter dan een houtvester, beoordeelen in hoeverre het behoud van het bosch noodig is in het belang van de bevolking en van landswerken, enz., waarom de beantwoording van art. 4 aan de commissie wordt opgedragen.

Omtrent de op het perceel voorkomende houtsoorten, de waarde ervan in verband met kap- en sleeploon en de klimatologische gevolgen van het ontwouden, ook met opzicht tot mogelijk opdrogen van bronnen, blijft ter beoordeeling aan den houtvester over, die deswege van instrnctiën is voorzien.

5°. dat de gronden JjjL benoodigd zijn voor de ° met

uitbreiding van de Inlahdschen landbouw omdat

Toelichting. Het komt wel eens voor, dat de aanvrage plaats heeft in eene streek, waar de ontgin-

Sluiten